WIJZIGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Ook in 2022 zijn er weer veranderingen in de regels rondom hypotheken. Zo gaat de maximale hypotheekrenteaftrek verder omlaag en kun je meer lenen als je een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) afsluit. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen.

Hypotheek 2024: een overzicht van de belangrijkste veranderingen

Nieuwe model NHG werkgeversverklaring
Vanaf 1 januari ’24 heeft nationale hypotheek garantie ( NHG) een nieuw model werkgeversverklaring uitgegeven. Alle geldverstrekkers hebben dit nieuwe model overgenomen. Het vorige model werkgeversverklaring uit 2020 wordt vanaf 1 januari ’24 niet meer geaccepteerd. Dit geldt voor aanvragen met én zonder NHG.
Extra hypotheek om te verduurzamen
Wil je in ’24 je huis energiezuinig maken. Nu kunt je een hogere hypotheek afsluiten als je de extra hypotheek gebruikt om je huis te verduurzamen. Kopers én huiseigenaren kunnen hiervan gebruik maken. Extra lenen om te verduurzamen bestaat al langer, maar de regels zijn veranderen in ‘24. Je kunt nu met een laag energielabel meer lenen.
 • Startlabel woning Maximaal extra hypotheekbedrag
 • E,F,G € 20.000,00
 • C,D € 15.000,00
 • A t/m A+++, B € 10.000,00
 • A++++ € -
 • Voorbeeld Koop je een huis met energielabel B én wil je meteen energiebesparende investeringen doen. Dan mag je in ’24 totaal €20.000 extra lenen. Je mag namelijk €10.000 meer lenen voor een energiezuinig huis met label B en €10.000 om je nieuwe huis (nog) energiezuiniger te maken. Tip: Heb je geen energielabel van je huis en wil je extra lenen voor energiebesparende maatregelen, zorg dan dat je zo snel mogelijk een energielabel aanvraagt. Hypotheekspecialisten verwachten begin ‘24 een 'tsunami' aan energielabel-aanvragen. Zonder label mag je maximaal €10.000 extra lenen om te verduurzamen.
  Toekomstig dienstverband
  Vanaf 1 januari ’24 vragen geldverstrekkers bij een inkomen uit toekomstig dienstverband naast de toekomstige arbeidsovereenkomst, waaruit het toekomstige inkomen blijkt, ook een werkgeversverklaring van de toekomstig werkgever op.
  Bij hogere bedragen wel inkomenseis
  Wil je meer lenen dan de bedragen in de tabel, dat kan als je in totaal niet meer leent dan 106% van de marktwaarde van je huis. Voorwaarden is dat het inkomen voldoende moet zijn om de maandlasten van de hele hypotheek te kunnen betalen.
  Maximaal NHG-grens ‘24
  In ‘24 kun je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten voor woningen met een maximale aankoopprijs van: €435.000, inclusief eventuele verbouwingskosten. €461.000 als je het extra bedrag volledig besteedt aan energiebesparende maatregelen in je huis. De kosten voor een NHG-hypotheek blijven eenmalig 0,6% van de hypotheeksom.
  Alleenstaanden kunnen meer lenen
  Alleenstaanden kunnen in ‘24 een hogere hypotheek krijgen. Als je meer dan €28.000 per jaar verdient, mag je €16.000 euro meer lenen. Die €16.000 komt bovenop het bedrag dat je 'standaard' kunt lenen op basis van je inkomen.
  Meer lenen bij energiezuinig huis
  Koop je in ‘24 een woning, of wil je de huidige hypotheek verhogen of oversluiten. In 2024 mag je meer lenen bij een energiezuinige woning. Met een energiezuinige woning heb je een lagere energierekening. Je houdt dus meer geld over om de maandlasten van een hypotheek te betalen. Energielabel woning Extra hypotheekbedrag E,F,G € - C,D € 5.000,00 A, B € 10.000,00 A+, A++ € 20.000,00 A+++ € 30.000,00 A++++ € 40.000,00 A++++ met Garantie € 50.000,00
  Maandlast studieschuld telt i.p.v. startbedrag
  In ‘24 veranderen de regels voor het berekenen van je maximale hypotheek bij een studieschuld. Je maandbedrag voor de DUO telt mee en niet meer het startbedrag van je studieschuld. Hierdoor telt de studieschuld minder zwaar mee bij een hypotheekaanvraag.
  Maximaal 100% van de woningwaarde lenen
  Je mag maximaal 100% van de waarde van de woning lenen. Voorbeeld, staat er een huis te koop met een energielabel A+, en kun je op basis van je inkomen maximaal €285.000 lenen. In ’24 komt daar dan €20.000 bovenop door het energielabel A+. Totaal is dat €305.000, maar de hypotheek mag maximaal 100% van de waarde van het huis zijn. Als de marktwaarde €295.000 is, dan is je maximale hypotheek voor dit huis €295.000.
  Rente studieschuld stijgt
  Voor studieschulden met een looptijd van 35 jaar stijgt de rente in ‘24 naar 2,56%. Studieschulden die in 15 jaar afgelost moeten worden, stijgt de rente in ’24 naar 2,95%. Niet alle oud-studenten krijgen in ‘24 een nieuwe rente. De rente wordt steeds voor 5 jaar vastgezet. Heb je geluk, dan hou je nog een tijdje een lage rente. Of je in ‘24 een hogere hypotheek kunt krijgen, hangt af van het bedrag dat je per maand aan de DUO betaalt. Ga je in ‘24 een hoge rente betalen, dan wordt je maandbedrag ook hoger. Hoe hoger je maandlast, hoe lager je maximale hypotheek.
  Vermogen telt mee bij 57-plussers
  Bereik je binnen 10 jaar de AOW-leeftijd dan nemen geldverstrekkers je inkomen ná AOW-leeftijd mee in de berekening van je maximale hypotheek. Hierbij mogen ze nu ook rekening houden met het inkomen uit vermogen. Bijvoorbeeld rente of dividend. Sommige geldverstrekkers deden dit al. Nieuw is dat deze regel nu in de wettelijke leennormen ‘24 staat.
  Veranderingen in je belastingaangifte Wet Hillen
  Is je eigenwoningforfait hoger dan de hypotheekrente aftrek, dan daalt je belastingvoordeel. In ‘24 is nog maar 80,01% van de bijtelling van het eigenwoningforfait aftrekbaar.
  Schenking eigen woning in ‘24 afgeschaft
  De belastingvrije schenking voor de eigen woning, de jubelton, is in ‘24 afgeschaft. Belastingvrij schenken in ’24 om te helpen met een huis blijft mogelijk. Ouders mogen op jaarbasis €6.633 schenken. Ben je tussen 18 en 40 jaar oud, dan mag je één keer in je leven gebruik maken van de grote vrijstelling bij een schenking van je ouders. In ‘24 stijgt die vrijstelling naar €31.810. Opa of oma’s of iemand anders mogen jaarlijks €2.658 belastingvrij schenken.
  Overdrachtsbelasting
  Bij aankoop van een bestaande woning betaal je 2% overdrachtsbelasting over de aankoopprijs. Dit tarief geldt als je zelf in het huis gaat wonen. Hierbij horen ook de zaken als een tuin, garage en schuur die bij het huis horen. Huizenkopers van 18 tot 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen bij aankoop van een bestaande woning. Deze vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt in ‘24 bij aankoop van een woning met een koopsom tot €510.000. Ga je niet zelf in het huis wonen, dan betaal je 10,4% belasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggers of voor vakantiewoningen. Heb je een koopwoning en ga je verhuizen naar een andere koopwoning. Als je nog geen 35 jaar bent dan kun je ook als doorstromer gebruik maken van de vrijstelling. Tenminste, als je nog niet eerder van de vrijstelling hebt geprofiteerd. Kopen 2 starters samen een woning en is 1 starter ouder dan 35 jaar, dan betaalt de oudste 2% over de helft van de woningwaarde. Voor de jongste starter geldt dat die tussen de 18 en de 35 jaar moet zijn. Er hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden als; - Je door een huwelijk of geregistreerd partnerschap mede-eigenaar wordt. - De woning door een relatiebreuk eigendom wordt van 1 van beide partners. De woning moet daarvoor wel gemeenschappelijk bezit zijn geweest. Er geldt nog een extra voorwaarde: beide partners moeten voor minimaal 40% eigenaar zijn geweest. - Je een woning erft. - Je een huis koopt en binnen 6 maanden weer doorverkoopt én de waarde in de tussentijd niet gestegen is. - Je een huis koopt, een deel van de woning gaat verhuren en een deel gezamenlijk gaat gebruiken. Voor het deel dat je samen met de huurder gebruikt, geldt de startersvrijstelling. Hierbij geldt de voorwaarde dat je als koper minstens 90% van het woonoppervlak zelf als hoofdverblijf gebruikt. Dat is inclusief het woonoppervlak dat je gezamenlijk gebruikt.

  Hypotheek 2023: een overzicht van de belangrijkste veranderingen

  Maximale hypotheekrenteaftrek in 2023 is 37%
  Sinds 2020 wordt het aftrekpercentage versneld afgebouwd. In 2023 is het aftrekpercentage 36,93%, dat was 40% in 2022. Het percentage van de hypotheekrenteaftrek is daarmee voor iedereen gelijk ongeacht de hoogte van het inkomen. Hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel voor huiseigenaren.
  Bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt
  De maximale koopprijs voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie bedraagt in 2023 € 405.000. In 2022 was dit €355.000. Er mag maximaal € 24.300 aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. De kosten van de Nationale Hypotheekgarantie blijven 0,6% van de koopsom van het huis.
  Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken
  In 2023 in elk geval € 6.035 per kind, dit was in 2022 € 5.677 per kind. Dit bedrag is de, jaarlijkse, vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' wordt ook verstaan een pleegkind of een stiefkind. LET-OP!! Ouders worden als 1 schenker gezien, dit geldt ook als de ouders gescheiden zijn. Heeft het kind een partner en geeft u ze los van elkaar een bedrag, dan telt dit ook als 1 schenking. U mag uw kind 1 keer een hoger belastingvrij bedrag schenken
  'Jubelton' voor eigen huis verdwenen in 2023
  In 2023 mag iedereen een ieder eenmalig maximaal €28.947 schenken voor een eigen huis. Dit was in 2022 nog € 106.671 ('jubelton'). Het bedrag mag gebruiken worden voor de aankoop van een huis, aflossing van de hypotheek of afkoop van erfpacht. Voorwaarden is dat men of partner niet ouder is dan 40 jaar.
  Eenmalige verhoogde vrijstelling in 2023
  De eenmalig verhoogde vrijstelling mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover het kind zelf beslist. Voorwaarden is dat ouder de schenking doet als het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, of dat de partner van het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook nog.
  Geen schenkingsdoel in 2023
  Wil men het kind zelf laten beslissen wat het doel is van de schenking. Dan mag er eenmalig maximaal € 28.947 belastingvrij schenken, in 2022 was dit € 27.231. Een belangrijke voorwaarde is dat het kind niet eerder een verhoogde vrijstelling heeft gebruikt voor een schenking van ouder, in verband met een eigen woning, dure studie óf voor vrij bestedingsdoeleinden. Schenkt men het kind eenmalig een vrij te besteden bedrag, dan moet het kind online aangifte schenkbelasting doen Schenken en schenkbelasting (belastingdienst.nl). Vanaf 1 maart 2023 kunt men aangifte schenkbelasting doen over 2023. Hierbij telt geen leeftijdsgrens tussen de 18 en 40 jaar oud.
  Lenen voor energiezuinig of energieneutraal huis in 2023
  Voor een energiezuinig huis met een geldig energielabel van tenminste A++ afgegeven voor 1 januari 2015 of A+++ afgegeven na 1 januari 2021 mag er maximaal €9.000 extra worden geleend. Voor een huis met een energieprestatiecoëfficiënt van nul of lager mag er maximaal €15.000 extra worden geleend. Voor een 'nul-op-de-meter'-woning mag er €25.000 extra worden geleend. Voor investeringen in energiebesparing die nog moeten plaatsvinden kan er tot €9.000 extra worden geleend. Er geldt dan wel een voorwaarde. De extra hypotheek moet, met de energiebesparende maatregelen, worden terugverdiend gedurende de looptijd van de hypotheek. Dat betekent dat het bedrag waarmee de energierekening daalt hoger moet zijn dan de kosten van de extra hypotheek. Voor al deze maatregelen moet het gezamenlijk jaarinkomen minimaal €33.000 bruto zijn.
  Overdrachtsbelasting omhoog voor beleggingspand in 2023
  Kopers van 18 tot 35 jaar betalen in 2023 geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning als de woning niet duurder is dan € 440.000. Is men van plan een huis te kopen voor de verhuur, een vakantiewoning of een bedrijfspand waar niet zelf gewoond gaat worden, dan gaat de overdrachtsbelasting van 8% in 2022 omhoog naar 10,4% in 2023. Voor alle overige huizenkopers blijft de overdrachtsbelasting 2%.
  Minder lenen in 2023
  Het maximale leenbedrag gaat omlaag ten opzichte van vorig jaar, voor mensen van wie de lonen niet stijgen met minstens 3,7% in 2023. Dat is de gemiddelde cao-loonstijging die het Nibud hanteert voor het vaststellen van de maximale hypotheeknorm. Bij tweeverdieners telt het tweede inkomen in 2023 voor 100% mee, dat was 90% vorig jaar. Huiseigenaren of kopers met een inkomen tot € 31.000 kunnen in 2023 fors minder lenen. Zij zijn volgens het Nibud te veel geld kwijt aan de stijgende prijzen van energie en boodschappen.

  Wijzigingen en Aandachtspunten voorgaande jaren

  Hypotheekrenteaftrek 2022
  De hypotheekrenteaftrek daalt in 2022 opnieuw voor inkomens boven € 69.398. Die mogen nu nog 43% aftrekken bij hun belastingaangifte, maar volgend jaar nog maar 40%. Hetzelfde geldt voor de aftrek van eenmalige kosten, zoals de afsluitkosten van de hypotheek. In 2023 gaat het tarief nog verder omlaag, dan naar 37,05%.
  Toetsinkomen
  Om de maximaal toegestane financieringslast te kunnen berekenen, is natuurlijk eerst het toetsinkomen van belang. Als er sprake is van meerdere consumenten, dan mag het hoogste toetsinkomen worden vermeerderd met 80% van het lagere toetsinkomen. In 2019 mocht het hoogste toetsinkomen nog worden vermeerderd met 70% van het lagere toetsinkomen.
  Nieuwe model werkgeversverklaring vanaf 1 januari 2021 verplicht
  Op 1 oktober 2020 heeft NHG een nieuw model werkgeversverklaring uitgebracht. Geldverstrekkers hebben deze werkgeversverklaring integraal overgenomen. De nieuwe werkgeversverklaring is verplicht voor NHG-aanvragen waarbij een bindend aanbod wordt afgegeven vanaf 1 januari 2021. Voor niet NHG-aanvragen is het verplicht als het renteaanbod is afgegeven vanaf 1 januari 2021 of als het bindend aanbod is afgegeven vanaf 1 maart 2021.
  Overbruggingskrediet
  Wie een nieuw huis koopt voordat het oude is verkocht en niet over voldoende eigen middelen beschikt, heeft een overbruggingskrediet nodig. Om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet moet je aantonen dat je de tijdelijk hogere woonlasten kunt dragen. Een overbruggingskrediet is een lening om de periode te overbruggen waarin je een nieuw huis hebt gekocht, maar het oude huis nog niet is verkocht. De rente die je over het overbruggingskrediet betaalt, is doorgaans iets hoger dan de rente over een ‘normale’ hypotheek. Deze rente is fiscaal aftrekbaar. Is de woning verkocht, dan is bij de meeste banken het overbruggingskrediet gelijk aan de behaalde verkoopprijs minus de restschuld minus de verkoopkosten. Veel geldverstrekkers stellen de verkoopkosten standaard op 3% van de verkoopprijs. Is de woning nog niet verkocht of zijn de ontbindende voorwaarden nog niet verstreken? Dan houden de meeste geldverstrekkers een veiligheidsmarge van 10% aan. Je krijgt dan maximaal 90% van de getaxeerde verkoopwaarde minus de restschuld van de hypotheek op de oude woning. Heb je deze 10% niet, dan kun je eventueel dit bedrag meefinancieren in de hypotheek op de nieuwe woning. Zodra het geld van de verkoop van de oude woning binnen is, los je dit bedrag weer af. Let dan op of de rente-opslag wellicht omlaag kan!
  Overdrachtsbelasting 2022
  Kopers onder de 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen, zijn ook in 2022 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat het huis niet meer dan € 400.000 kost én dat je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van deze vrijstelling. Kopers ouder dan 35 die het huis zelf gaan bewonen, betalen 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. Koop je een huis om het te gaan verhuren? Dan betaal je 8% overdrachtsbelasting.
  Maximale hypotheek 2022 met NHG
  In 2022 kun je voor een NHG-hypotheek maximaal € 355.000 lenen. Nu is dat nog € 325.000. Wil je energiebesparende maatregelen meefinancieren? Dan is de grens zelfs € 376.300. Verder dalen de eenmalige kosten die je voor de hypotheekgarantie moet betalen. Nu bedragen die nog 0,7% van de lening, volgend jaar is dat 0,6%. Deze kosten mag je eenmalig aftrekken bij je belastingaangifte.
  Eigenwoningregeling
  In de eigenwoningregeling staan de fiscale regels over de hypotheekrenteaftrek beschreven. De regeling verandert per 1 januari 2022 op enkele punten. Op die manier wil de overheid de regels eerlijker maken voor onder andere huiseigenaren van wie de partner is overleden. Een gedetailleerd overzicht van de verandering vind je op de website van de Rijksoverheid.
  Mortgage Credit Directive (MCD)
  Per 1 januari 2017 is de overgangsregeling voor de Mortgage Credit Directive (MCD) vervallen. Vanaf dat moment geldt als peildatum voor de geldigheid van de loonstrook, de werkgeversverklaring, het taxatierapport en de bouwkundige keuring het moment van het doen van een bindend aanbod. Tijdens de overgangsperiode mocht de datum van de hypotheekaanvraag worden aangehouden. Bij het doen van het bindend aanbod wordt dus getoetst aan de voorwaarden en normen die op dat moment gelden (het moment van het doen van het bindend aanbod).
  Minder hypotheek bij private lease
  Als je privé een auto least, heeft dat vanaf 1 april een negatief effect op de maximale hypotheek die je kunt afsluiten. Vanaf dan wordt je private leasecontract namelijk voor 100% geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Nu is dat nog 65%. In de praktijk betekent dit vaak dat je maximale hypotheek tienduizenden euro’s lager uitvalt.
  Lijfrente
  • Met ingang van 1 januari 2017 mag ook inkomen uit een lijfrente als (pensioen)inkomen worden meegenomen. Onder de lijfrente wordt hier verstaan een polis of bankspaarproduct waarin een fiscale lijfrenteclausule is opgenomen. Op basis van bepaalde rekenregels kan de geldverstrekker zelf de te verwachten lijfrente-uitkering berekenen. Een opgave van de betreffende bank of verzekeraar mag ook. Voor de rekenmethodiek gelden de volgende voorwaarden: o Verschuldigde toekomstige premies mogen worden meegenomen voor zover het reguliere premies betreft welke minimaal een jaar voorafgaand aan de datum bindend aanbod ook verschuldigd waren; en o De geldverstrekker moet het inkomen uit lijfrente bepalen aan de hand van de volgende rekenregels: 3. het prognoserendement is maximaal 4% of het historisch rendement als dit lager is; 4. de rekenrente bedraagt maximaal de Ultimate Forward Rate (UFR) zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. Tot slot mag de einddatum van de berekende uitkeringen niet voor de einddatum van de lening liggen.
  Rentemiddeling
  • De fiscale belemmeringen van rentemiddeling zijn grotendeels weggevallen. De staatssecretaris keurt goed dat boeterente onder bepaalde voorwaarden wordt gezien als rente van een eigenwoningschuld. Deze boeterente mag niet hoger zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel dat de aanbieder heeft door de rentemiddeling. De vergoeding kan door middel van de netto-contante-waarde methode bepaald worden. De voorwaarden voor de goedkeuring rentemiddeling zijn: o • Het moet gaan om een reële boeterente welke in termijnen wordt voldaan; o • De totale risico-opslag van de geldlening mag niet hoger zijn dan 0,2%. Er zijn dus geen fiscale belemmeringen meer voor aanbieders om rentemiddeling aan te bieden. Veel banken hebben inmiddels laten weten voortaan ook rentemiddeling te leveren.
  Gewijzigde SVn Starterslening 2017
  De SVn Starterslening kenmerkt zich door het feit dat de starter de eerste drie jaar na het afsluiten ervan, geen rentelasten en geen aflossingslasten heeft. Wel moet voor het kwalificeren als eigenwoningschuld sinds 2013 worden voldaan aan de aflossingsvereisten. De SVn heeft de Starterslening dusdanig aangepast, dat toch aan de fiscale aflossingseis kan worden voldaan, waardoor de lening kwalificeert als eigenwoningschuld en betaalde rente daardoor aftrekbaar is. Om dit fiscaal voordelen te verkrijgen, is een lening deel toegevoegd: de Combinatielening. Uit deze Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening voldaan. Let dus op ; de Starterslening loopt in box 1 en de Combinatielening in box 3. Er wordt dus een schuld opgebouwd om de leenlasten te kunnen voldoen. Zeg maar, de Blokhypotheek. Het bedrag van de Combinatielening loopt op met de bedragen van de gedane aflossingen.
  Borgstelling Starterslening
  Voor de Combinatielening staat het SVn borg. Bij een verkoopverlies van de woning neemt de SVn dan de aanwezige Combinatielening over. Voor de Starterslening staat nog steeds het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) borg. Door de gecombineerde borgstelling blijft het risico ongewijzigd voor starters en gemeenten.
  Restschuldlening
  De SVn Restschuldlening biedt de mogelijkheid om de fiscale restschuld bij verkoopverlies te financieren. Er is sprake van een fiscale restschuld als de eigenwoningschuld (het bedrag waarover rente mag worden afgetrokken) hoger is dan de waarde van de vervreemde eigen woning, na aftrek van de kosten van de vervreemding. Van belang is hier dat er een nieuwe eigen woning moet zijn, de nieuw aangekochte woning eerst moet worden geleverd en pas daarna de oude (waarop de restschuld ontstaat). Voor aanvragers boven de 57 jaar met een naderende inkomensterugval op de pensioenleeftijd, geldt een verscherpt verstrekkings- en kredietbeleid. De uitstaande schuld moet in dergelijke gevallen versneld worden verlaagd.
  Stimuleringslening
  De Stimuleringslening is een lening waarmee onderhoud, renovatie en/of restauratie om of aan de woning kan worden gefinancierd tegen gunstige voorwaarden. De aanvraag voor een hypothecaire lening wordt getoetst aan de normen van NHG en conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De aanvraag voor een onderhandse lening wordt getoetst conform de Gedragscode Consumptief Krediet.
  Maatwerklening
  De Maatwerklening is een lening voor noodzakelijke woningverbetering en is bestemd voor aanvragers die door hun financiële situatie geen normale lening af kunnen sluiten. De aanvraag voor een hypothecaire lening wordt getoetst aan de normen van NHG en conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.
  Duurzaamheidslening
  De duurzaamheidslening is een consumptief krediet waarmee een woningbezitter tegen aantrekkelijke voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning financiert. Met de duurzaamheidslening stimuleert de gemeente en/of provincie energiezuinig wonen. Looptijd: 120 maanden voor leningen vanaf het minimum € 2.500 tot € 7.500, 180 maanden voor leningen vanaf € 7.500 tot het maximum van € 25.000 De aanvraag wordt getoetst conform de Gedragscode Consumptief Krediet.
  Blijverslening
  De Blijverslening is er in twee varianten: de consumptieve en de hypothecaire variant. Gemeenten en/of provincies bepalen zelf of én in welke vorm(en) zij de lening aanbieden. De Blijverslening is bedoeld voor eigenaren-bewoners en huurders die hun woning willen aanpassen op de ongemakken die ontstaan door hun stijgende leeftijd. Denk aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels of verbreden van deurposten. Zo kan de woning levensloopbestendig worden gemaakt. Ongeacht de vorm van de Blijverslening heeft deze altijd de volgende kenmerken: o • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk met een minimum van € 250 o • Tussentijds boetevrij aflossen is kosteloos; o • Na een extra aflossing op de lening wordt de maandtermijn naar beneden bijgesteld. o • De hoogte lening staat los van het vermogen in box 3; o • Leenbedrag gaat in een bouwdepot. Na accordering bouwnota betaalt de gemeente of provincie deze uit het depot; o • Verbouwingswerkzaamheden mogen pas starten nadat de gemeente of provincie de lening heeft toegewezen; o • Rente lening is rente op het moment van aanvraag; o • Resterend geld in bouwdepot wordt gebruikt voor aflossing van de lening.
  Verschil per gemeente blijverslening
  • Er is géén standaard voor het verstrekking van de Blijvers lening. Gemeenten mogen de Blijvers lening afstemmen op hun eigen beleidsdoelstellingen. Dat betekent dat elke gemeente eigen voorwaarden kan opstellen voor het verstrekken van de lening. Zo kunnen gemeenten de lening bijvoorbeeld beschikbaar stellen voor specifieke maatregelen, een bepaalde wijk of doelgroep.
  Lening is maximaal 100% van de waarde van het huis
  Bij aankoop van een woning zijn bijkomende kosten gemoeid o.a. overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten en financieringskosten. Vanaf 2018 mag er maximaal 100% van de getaxeerde waarde geleend worden. Het maximale hypotheekbedrag is hierdoor lager dan de totale kosten van de aankoop van een woning. Dit betekent dat de bijkomende kosten voor de aankoop van een woning volledig uit eigen middelen betaald moeten worden. Houd er rekening mee dat de kosten tussen de 5% à 6% kunnen vallen. De kosten zijn mede afhankelijk of er een hypotheek met of zonder NHG wordt aangegaan.
  Maximaal leenbedrag 2018
  Het Nibud stelt elk jaar het maximale leenbedrag vast. Daarbij kijkt het Nibud naar het inkomen en hoeveel geld huishoudens kwijt zijn aan lasten zoals belastingen, energie en boodschappen. Het maximale leenbedrag gaat in 2018 voor met name inkomens boven € 45.000 omhoog. Tweeverdieners mogen meer lenen omdat het tweede inkomen voor 70% meetelt. Dat was in 2017 nog 60%.
  Veranderingen bij Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  De maximale koopprijs voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is vanaf 1 januari 2018 € 265.000. Vanaf 2018 is het niet meer verplicht om een overlijdensrisico verzekering af te sluiten. Behalve als je meer wilt lenen dan de marktwaarde is een overlijdensrisicoverzekering verplicht.
  Meer lenen voor energiezuinig of energieneutraal woning bij Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  Bij het energieneutraal maken van de woning ( nul-op-de-meter woning ) mag er maximaal € 25.000 extra geleend worden. Voor een energiezuinige woning of voor energiebesparende maatregelen mag er tot € 9.000 meer geleend worden. Het inkomen moet wel minstens € 33.000 per jaar zijn. De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 280.900,-. Voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is de kostengrens bepaald op max € 265.000,-
  Woningverkoop met verlies
  Is een huis na 29 oktober 2012 met verlies verkocht, waardoor er een extra financiering is aangegaan, dan blijft alleen deze extra financiering voor de periode van 15 jaar aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2018 is renteaftrek komen te vervallen. Het financieren van restschuld blijft van kracht. Indien sprake is van een restschuldfinanciering en/of leningdeel waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is, dienen de verplichte extra aflossingen eerst te worden aangewend voor het aflossen van de restschuld en in volgorde van de restschuldfinanciering en het lening deel waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is. Ook bij oversluiten van de hypotheek is de regeling restschuldfinanciering van kracht
  WOZ-waardeloket afdoende
  De rijksoverheid heeft vanaf 2017 het WOZ-waardeloket openbaar gesteld. Het WOZ-waardeloket biedt u de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ-waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Hierdoor is voor geldverstrekkers de WOZ bepaling niet meer voldoende. Mocht de hypotheek ten opzichte van de WOZ-waarde gunstig zijn om de woning niet te laten taxeren vragen geldverstrekkers nu om het aanslagbiljet Belastingen OZB
  Maximale hypotheekrenteaftrek in 2018 is verlaagd tot 49,5%
  Valt een deel van het inkomen van een huiseigenaar vóór aftrek van hypotheekrente in de hoogste belastingschijf, dan daalt het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek tot 38% in 2041. Het maximale tarief zakt tot 2041 elk jaar met 0,5%-punt. Vanaf 1 januari 2018 wordt het maximale tarief 49,5%. De tariefaanpassing geldt alleen voor het deel van het inkomen in de 4e schijf. Deze aanpassing geldt niet alleen voor de hypotheekrente, maar ook voor alle andere aftrekbare kosten voor de eigen woning. Zoals bijvoorbeeld notaris- en advieskosten.
  Belastingvrij schenken voor eigen huis
  Ook in 2018 mag iedereen eenmalig maximaal €100.000 schenken voor een eigen huis. Dit bedrag mag worden gebruikt voor de aankoop van een huis, maar ook voor aflossing van de hypotheek of om de restschuld af te lossen. Houd er wel rekening mee dat je misschien een vergoeding moet betalen als je meer aflost dan de boetevrije som bij extra aflossen op je hypotheek. De belastingvrije schenking mag alleen als de ontvanger of zijn partner niet ouder dan 40 jaar is.
  Tijdelijk twee woningen en hypotheekrenteaftrek
  De rente over de hypotheek is alleen aftrekbaar voor de eigen woning waarin de bewoner het meest verblijft (het hoofdverblijf). Verlaat een eigenaar het huis om het te verkopen? Dan mag de hypotheekrente voor de leegstaande woning maximaal 3 jaar worden afgetrokken. Dit geldt ook voor een woning die nog wordt gebouwd, of leeg staan en niet wordt verhuurd. De eigenaar moet wel van plan zijn er in de komende 3 jaar te gaan wonen